Vi anställer

Sverige står inför en spännande utveckling. Runt om i landet finns ny kompetens, outnyttjad kunskap, värdefull erfarenhet och historia. Nu söker vi fler personer som vill köra taxi hos oss och bli en del av vår historia.

Tyvärr är det få arbetsgivare som tar till vara på vad den möjligheten kan ge. Vi tar vårt ansvar genom att skapa arbetstillfällen som ger en inkörsport till samhället. Över 80 procent av våra förare har sitt ursprung i andra länder och vi erbjuder våra anställda en yrkesutbildning och undervisning i svenska språket. Vi arbetar aktivt för mångfald, tolerans och allas lika värde. På så sätt tar vi gemensamt ett viktigt steg mot framtidens Sverige.

Bli en av oss

Det är våra förare som gör oss till dem vi är. Att med stolthet köra landet framåt med respekt för mångfald och individualitet. Att oavsett kön, religion, sexuell läggning, etnisk eller kulturell bakgrund, vara vårt ansikte utåt och en viktig del av vår berättelse.

Lär känna våra medarbetare och ta del av deras historia.